Sách giáo trình cao đẳng, đại học PDF miễn phí - LỊCH SỬ VIỆT NAM - YÊU SỬ VIỆT - VIETNAMESE HISTORY - HISTORY OF VIETNAM

Sách giáo trình cao đẳng, đại học PDF miễn phí

Share This
Sách giáo trình cao đẳng, đại học PDF miễn phí.

Sách giáo trình cao đẳng, đại học PDF miễn phí.
YEUSUVIET - Giáo trình (bao gồm cả giáo trình điện tử, giáo trình dịch; sau đây gọi tắt là giáo trình) là tài liệu chính dùng cho giảng viên và sinh viên trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Giáo trình cụ thể hóa các yêu cầu về nội dung, kiến thức, kỹ năng cơ bản, chuẩn đầu ra đã được ban hành đối với mỗi môn học, ngành đào tạo, trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu về phương pháp giảng dạy, kiểm tra và đánh giá chất lượng đào tạo, có nội dung phù hợp với nội dung của chương trình đào tạo đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành hoặc Hiệu trưởng phê duyệt theo quy định

 1. GIÁO TRÌNH DƯỢC LÂM SÀNG ĐẠI CƯƠNG
 2. Giáo trình Quản trị học cơ bản
 3. GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỌC
 4. GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỌC
 5. GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
 6. GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
 7. GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING
 8. GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN
 9. GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH LỮ HÀNH
 10. GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
 11. GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
 12. GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN
 13. Chuyên đề QUẢN TRỊ DỰ ÁN (Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa)
 14. GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 15. GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
 16. GIÁO TRÌNH TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG
Sách giáo trình cao đẳng, đại học PDF miễn phí
 1. Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam
 2. Giáo trình luật môi trường
 3. GIÁO TRÌNH LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 4. GIÁO TRÌNH LUẬT NGÂN HÀNG
 5. GIÁO TRÌNH MÁY TIỆN VÀ GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN
 6. Giáo trình giảng dạy môn bóng đá
 7. GIÁO TRÌNH XỬ LÝ ẢNH
 8. GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU ĐIỆN
 9. GIÁO TRÌNH CƠ KỸ THUẬT
 10. Giáo trình Địa vật lý đại cương
 11. GIÁO TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐẤT
 12. GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ ARDUINO VÀ TRUYỀN THÔNG
 13. Giáo trình LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
 14. GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: LÝ THUYẾT BÀO CHẾ
 15. GIÁO TRÌNH LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM
 16. GIÁO TRÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 17. GIÁO TRÌNH HÀNH VI TỔ CHỨC
 18. GIÁO TRÌNH MA SÁT MÒN BÔI TRƠN TRIBOLOGY
 19. GIÁO TRÌNH DÂN TỘC HỌC ĐẠI CƯƠNG
 20. Giáo trình Luật Lao động cơ bản
Sách giáo trình cao đẳng, đại học PDF miễn phí
 1. GIÁO TRÌNH CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
 2. GIÁO TRÌNH CHÍNH SÁCH KINH TẾ XÃ HỘI
 3. GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN
 4. GIÁO TRÌNH MẠNG ĐIỆN
 5. GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
 6. GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
 7. GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
 8. GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
 9. GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: KẾ TOÁN THUẾ
 10. Chuyên đề NHỮNG VẤN ĐỀ KẾ TOÁN CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
 11. GIÁO TRÌNH LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ KHÍ SINH HỌC
 12. Giáo Trình LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ ỨNG DỤNG
 13. Giáo trình môn học “Thiết kế và quản trị Website”
 14. GIÁO TRÌNH THUẬT TOÁN
 15. GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN
 16. GIÁO TRÌNH SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG
 17. GIÁO TRÌNH CẤP THOÁT NƯỚC
 18. Giáo trình “Hóa sinh thực phẩm”
 19. GIÁO TRÌNH THÔNG TIN DI ĐỘNG
 20. GIÁO TRÌNH VẼ KỸ THUẬT
Sách giáo trình cao đẳng, đại học PDF miễn phí
 1. GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
 2. GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI
 3. GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH C++
 4. GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ LUẬT THỰC PHẨM
 5. GIÁO TRÌNH KHOA HỌC ĐẤT CƠ BẢN
 6. Giáo trình bồi dưỡng Nghiệp vụ cho Thuyết minh viên Du lịch
 7. GIÁO TRÌNH CƠ HỌC ĐẤT
 8. GIÁO TRÌNH GIẢI TÍCH
 9. MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
 10. GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ HÀN
 11. Giáo trình Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1
 12. GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT XÁC SUẤT & THỐNG KÊ TOÁN
 13. GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM
 14. Giáo trình Gia công trên máy tiện CNC
 15. GIÁO TRÌNH HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Sách giáo trình cao đẳng, đại học PDF miễn phí
 1. GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: LẮP ĐẶT VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH CƠ BẢN
 2. GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ NHẬT BẢN
 3. Giáo trình Vi tích phân 1C
 4. GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
 5. GIÁO TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
 6. Giáo trình PĀḶI (Trọn bộ)
 7. GIÁO TRÌNH ĐẠO ĐỨC NGƯỜI LÁI XE VÀ VĂN HÓA GIAO THÔNG
 8. GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
 9. GIÁO TRÌNH ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 10. NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI


---------------------------------------------------------------------------------------------

YÊU SỬ VIỆT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

yeu-su-viet (361) lich-su-viet-nam-qua-cac-thoi-ky (158) su-viet-hom-nay (95) nha-nguyen (86) danh-nhan-su-viet (84) sach-lich-su (73) su-kien-su-viet (72) facebook (53) sach-su-hien-dai (50) chong-phap (46) nha-hau-le (45) chua-nguyen (38) nha-tran (36) tai-lieu-su-viet (35) bac-thuoc (33) nha-ly (32) nha-tay-son (30) vua-chua-su-viet (29) Danh mục sách lịch sử Việt Nam hay (26) dia-danh-su-viet (22) chua-trinh (21) phim-truyen (21) quang-trung (18) vo-tuong (18) cac-cuoc-noi-chien (16) Cách mạng Việt Nam (13) gia-long (13) nguyen-mong (13) phim-su-viet (13) le-dai-hanh (12) nha-dinh (12) cong-tac-vien (11) dinh-tien-hoang (11) nha-tien-le (11) dien-tich-su-viet (10) sach-luat (10) viet-su-kieu-hung (10) minh-mang (9) nguyen-anh (9) tay-son-that-ho-tuong (9) trinh-nguyen-phan-tranh (9) Chiến tranh thế giới thứ I (8) khoi-nghia-lam-son (8) nha-ho (8) tran-hung-dao (8) hung-vuong (7) ly-thuong-kiet (7) mien-trung (7) ngu-ho-tuong-gia-dinh (7) nha-mac (7) an-duong-vuong (6) chiem-thanh (6) hai-ba-trung (6) ho-quy-ly (6) le-thanh-tong (6) ly-thai-to (6) tieu-thuyet-lich-su (6) le-thai-to (5) mien-bac (5) mien-nam (5) nha-tien-ly (5) cong-giao (4) gac-ma-1988 (4) hai-chien-truong-sa (4) ho-chi-minh (4) le-quy-don (4) mac-dang-dung (4) nha-ngo (4) trung-vuong-she-kings (4) Alexandre-de-Rhodes (3) cham-pa (3) chien-tranh-bien-gioi (3) dai-nam (3) danh-tuong-su-viet (3) dao-duy-tu (3) hinh-anh-su-viet (3) hung-dao-vuong (3) huyen-tran-cong-chua (3) lịch sử việt nam qua các thời kỳ (3) nam-bac-trieu (3) vuong-quoc-co (3) xiem-la (3) chien-tranh-viet-xiem (2) dieu-tan (2) hùng vương (2) loa-thanh-ruc-lua (2) 17-2-1979 (1) Chế Thị Ngọc Hân (1) Cách mạng khoa học công nghệ (1) Cách mạng tháng 10 Nga (1) Lịch sử thế giới 1945 - 2000 (1) a-cha (1) am-che (1) binh-ngo-dai-chien (1) chiến tranh cục bộ (1) chua-tien (1) cong-chua-viet-nam (1) dai-viet-co-phong (1) hai-chien-hoang-sa (1) kieu-binh (1) mai-hac-de (1) y-van-hien (1) Đông Kinh Nghĩa Thục (1)