Bài 24: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918) - LỊCH SỬ VIỆT NAM - YÊU SỬ VIỆT - VIETNAMESE HISTORY - HISTORY OF VIETNAM

Bài 24: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918)

Share This
Bài 24: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918)

Lịch sử việt nam, vietnamese history, ho chi minh, vo nguyên giáp general, trần hưng đạo, việt nam sử lược, trần trọng kim, lê thái tổ, nhà trần, gia long, quang trung, lê thánh tông, chiêm thành, thăng long, phan thanh giản, Tứ Phủ Xét Giả, board game
Lịch sử việt nam, vietnamese history, ho chi minh, vo nguyên giáp general, trần hưng đạo, việt nam sử lược, trần trọng kim, lê thái tổ, nhà trần, gia long, quang trung, lê thánh tông, chiêm thành, thăng long, phan thanh giản, Tứ Phủ Xét Giả, board game

I.  Tình hình kinh tế - xã hội

1.  Những biến động về kinh tế

·        Âm mưu của Pháp: Vơ vét nhân lực, vật lực, tài lực để gánh đỡ những tổn thất và thiếu hụt của Pháp trong chiến tranh.

·        Chính sách kinh tế của Pháp:

o    Tăng các loại thuế, bắt nhdân mua công trái.

o    vét lúa gạo, kim loại đưa về nước Pháp.


o    Bắt nhân dân chuyển từ trồng lúa sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh.

o    Nới lỏng độc quyền cho sản người Việt tự do kinh doanh.

·        Chuyển biến:

o    Gây tổn hại nền nông nghiệp trồng lúa; nông dân bị bần cùng hóa.

o    Một số ngành công nghiệp, giao thông vận tải, nội thương có điều kiện phát triển.

2.  Tình hình phân hóa hội:

·        hội Việt Nam tiếp tục phân hóa sâu sắc.

o    Nông dân tiếp tục bị bần cùng hóa nhiều người bị bắt đi lính sang chiến trường Châu Âu.

o    Số lượng công nhân, tư sản, tiểu tư sản tăng nhanh, bắt đầu đấu tranh bênh vực quyền lợi cho người trong nước.

·        Ảnh hưởng:

o    Mâu thuẫn hội gay gắt hơn.

o    Số lượng công nhân, tư sản, tiểu tư sản tăng nhanh, nhận thức hơn vai trò chính trị của mình.

II.  Phong trào đấu tranh trang trong chiến tranh

Phong trào

Địa bàn

Hình thức

Lực lượng

Kết quả

Hoạt động của Việt Nam Quang Phục hội

Biên giới Việt Trung

trang

Công nhân, viên chức

Thất bại

Cuộc vận động khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân

Trung

Khởi nghĩa

Nhân dân, binh lính

Thất bại

Khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên

Thái Nguyên

Khởi nghĩa

Tù chính trị, binh lính

Thất bại

Phong trào hội kín Nam

Nam

trang

Nông dân

Thất bại

Những cuộc khởi nghĩa trang của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên

Khởi nghĩa, trang

Các dân tộc thiểu số

Thất bại

III.  Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới

1.  Phong trào công nhân

·        Phong trào công nhân phát triển mạnh

·        Hình thức: đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động vũ trang.

·        Mục tiêu: chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế

=> Phong trào đấu tranh mang tính tự phát.

2.  Buổi đầu hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

·        Hoàn cảnh ra đi tìm đường cứu nước

o    Lớn lên giữa lúc nước mất, nhà tan, lại được chứng kiến nỗi thống khổ của nhân dân dưới ách thống trị của đế quốc, phong kiến.

o    Các cuộc đấu tranh đều thất bại, bế tắc.


ð Người sớm nuôi ý chí đánh đuổi thực dân Pháp, giải phòng đồng bào.

·        Các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

o    Ngày 5/6/1911 Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước

o    Năm 1911-1917, Người di nhiều nước, làm nhiều nghề, tiếp xúc với nhiều người

=> hiểu rõ ở đâu bọn đế quốc cũng tàn bạo, độc ác, nhân dân lao động bị áp bức bóc lột dã man

o    Năm 1917 Người trở lại Pháp, tích cực hoạt động tố cáo thực dân Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng Cách mạng tháng Mười Nga, tư tưởng của người dần dần biến đổi.

------------------
MỤC LỤC
-----------------

YÊU SỬ VIỆT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

yeu-su-viet (361) lich-su-viet-nam-qua-cac-thoi-ky (158) su-viet-hom-nay (95) nha-nguyen (86) danh-nhan-su-viet (84) sach-lich-su (73) su-kien-su-viet (72) facebook (53) sach-su-hien-dai (50) chong-phap (46) nha-hau-le (45) chua-nguyen (38) nha-tran (36) tai-lieu-su-viet (35) bac-thuoc (33) nha-ly (32) nha-tay-son (30) vua-chua-su-viet (29) Danh mục sách lịch sử Việt Nam hay (26) dia-danh-su-viet (22) chua-trinh (21) phim-truyen (21) quang-trung (18) vo-tuong (18) cac-cuoc-noi-chien (16) Cách mạng Việt Nam (13) gia-long (13) nguyen-mong (13) phim-su-viet (13) le-dai-hanh (12) nha-dinh (12) cong-tac-vien (11) dinh-tien-hoang (11) nha-tien-le (11) dien-tich-su-viet (10) sach-luat (10) viet-su-kieu-hung (10) minh-mang (9) nguyen-anh (9) tay-son-that-ho-tuong (9) trinh-nguyen-phan-tranh (9) Chiến tranh thế giới thứ I (8) khoi-nghia-lam-son (8) nha-ho (8) tran-hung-dao (8) hung-vuong (7) ly-thuong-kiet (7) mien-trung (7) ngu-ho-tuong-gia-dinh (7) nha-mac (7) an-duong-vuong (6) chiem-thanh (6) hai-ba-trung (6) ho-quy-ly (6) le-thanh-tong (6) ly-thai-to (6) tieu-thuyet-lich-su (6) le-thai-to (5) mien-bac (5) mien-nam (5) nha-tien-ly (5) cong-giao (4) gac-ma-1988 (4) hai-chien-truong-sa (4) ho-chi-minh (4) le-quy-don (4) mac-dang-dung (4) nha-ngo (4) trung-vuong-she-kings (4) Alexandre-de-Rhodes (3) cham-pa (3) chien-tranh-bien-gioi (3) dai-nam (3) danh-tuong-su-viet (3) dao-duy-tu (3) hinh-anh-su-viet (3) hung-dao-vuong (3) huyen-tran-cong-chua (3) lịch sử việt nam qua các thời kỳ (3) nam-bac-trieu (3) vuong-quoc-co (3) xiem-la (3) chien-tranh-viet-xiem (2) dieu-tan (2) hùng vương (2) loa-thanh-ruc-lua (2) 17-2-1979 (1) Chế Thị Ngọc Hân (1) Cách mạng khoa học công nghệ (1) Cách mạng tháng 10 Nga (1) Lịch sử thế giới 1945 - 2000 (1) a-cha (1) am-che (1) binh-ngo-dai-chien (1) chiến tranh cục bộ (1) chua-tien (1) cong-chua-viet-nam (1) dai-viet-co-phong (1) hai-chien-hoang-sa (1) kieu-binh (1) mai-hac-de (1) y-van-hien (1) Đông Kinh Nghĩa Thục (1)