Ảnh vui hài hước về vua Lê Đại Hành - YÊU SỬ VIỆT - LỊCH SỬ VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ

Ảnh vui hài hước về vua Lê Đại Hành

Share This
LỊCH SỬ VIỆT NAM, YÊU SỬ VIỆT, HÀI HƯỚC, LÊ HOÀN, LÊ ĐẠI HÀNH, KHÁNG CHIẾN CHỐNG TỐNG, 981
Bài liên quan
>>> Vì sao Tây Sơn thất bại trước Nhà Nguyễn?
>>> Hoàng đế Gia Long Nguyễn Phúc Ánh
>>> Đinh Tiên Hoàng đế - Biểu tượng của sự thống nhất

VUA LÊ ĐẠI HÀNH version ca-tun dễ-thương

LỊCH SỬ VIỆT NAM, YÊU SỬ VIỆT, HÀI HƯỚC, LÊ HOÀN, LÊ ĐẠI HÀNH, KHÁNG CHIẾN CHỐNG TỐNG, 981

😍😍😍

Bữa trước YÊU SỬ VIỆT có đăng trên page ảnh nói về "Khẩu khí của vua Lê Đại Hành với Nhà Tống" (https://www.facebook.com/…/a.39950077343…/2263304990385663/…), thì hôm nay tìm được hình vẽ về nội dung không quỳ nhận sắc phong của Nhà Tống nữa, nên úp lên cho bà con cùng xem nhé! 😁😁😁

Nguồn: LinhS
YÊU SỬ VIỆT

No comments:

Post a Comment