BÀI 20: CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936- 1939 - LỊCH SỬ VIỆT NAM - YÊU SỬ VIỆT - VIETNAMESE HISTORY - HISTORY OF VIETNAM

BÀI 20: CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936- 1939

Share This

BÀI 20: CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936- 1939I/Tình hình thế giới trong nƣớc:

+ Tình hình thế giới:

-  Chủ nghĩa phát xít nắm quyền Đức, I-ta- li- a, Nhật Bản.


-  Đại hội lần V của Quốc tế Cộng sản (7/1935), chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân các nước để chống phát xít nguy chiến tranh.

-  Pháp, Mặt trận Nhân dân Pháp lên nắm quyền, ban bố một số chính sách tiến bộ đối với các thuộc địa. Một số chính trị Việt Nam được thả.

+ Trong nƣớc:

Đời sống nhân dân ngày càng đói khổ, ngột ngạt do chính sách bóc lột, vơ vét của bọn cầm quyền phản động Đông Dương.

II/Mặt trận dân chủ Đông Dƣơng phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ:

-  Chủ trƣơng của Đảng;

-  Xác định kẻ thù cụ thể trước mắt bọn phản động Pháp tay sai

-  Nhiệm vụ: Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, tay sai, đòi tự do, cơm áo hoà bình.

-  Thành lập Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương sau đổi Mặt Trận Dân Chủ Đông Dương

- Hình thức đấu tranh: Hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.

*  Tiêu biểu cuộc mít- tinh tại Khu Đấu xảo (Hà Nội), ngày 1/5/1938.

*   Phong trào báo chí công khai Các báo Tiền Phong, Dân chúng, Lao động…truyền chủ nghĩa Mác Nin chính sách của Đảng.

III/Ý nghĩa của phong trào:

-  Trình độ chính trị, công tác của cán bộ, đảng viên được nâng cao, uy tín, ảnh hưởng của Đảng được mở rộng.

Quần chúng được tập dượt đấu tranh, một đội quân chính trị hùng hậu được hình  thành.

------------------
MỤC LỤC
-----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

yeu-su-viet (340) lich-su-viet-nam-qua-cac-thoi-ky (141) su-viet-hom-nay (90) danh-nhan-su-viet (84) nha-nguyen (82) sach-lich-su (70) su-kien-su-viet (70) facebook (53) chong-phap (47) sach-su-hien-dai (47) nha-hau-le (44) nha-tran (36) tai-lieu-su-viet (35) chua-nguyen (34) bac-thuoc (33) nha-ly (31) nha-tay-son (28) vua-chua-su-viet (28) Danh mục sách lịch sử Việt Nam hay (25) chua-trinh (21) dia-danh-su-viet (21) phim-truyen (20) vo-tuong (18) quang-trung (17) cac-cuoc-noi-chien (15) Cách mạng Việt Nam (13) nguyen-mong (13) gia-long (12) nha-dinh (12) phim-su-viet (12) cong-tac-vien (11) dinh-tien-hoang (11) le-dai-hanh (11) nha-tien-le (11) dien-tich-su-viet (10) sach-luat (10) viet-su-kieu-hung (10) nguyen-anh (9) tay-son-that-ho-tuong (9) trinh-nguyen-phan-tranh (9) Chiến tranh thế giới thứ I (8) minh-mang (8) nha-ho (8) tran-hung-dao (8) hung-vuong (7) khoi-nghia-lam-son (7) ly-thuong-kiet (7) mien-trung (7) ngu-ho-tuong-gia-dinh (7) nha-mac (7) an-duong-vuong (6) chiem-thanh (6) hai-ba-trung (6) ho-quy-ly (6) le-thanh-tong (6) ly-thai-to (6) tieu-thuyet-lich-su (6) mien-bac (5) nha-tien-ly (5) gac-ma-1988 (4) le-quy-don (4) le-thai-to (4) mac-dang-dung (4) mien-nam (4) nha-ngo (4) trung-vuong-she-kings (4) Alexandre-de-Rhodes (3) cham-pa (3) chien-tranh-bien-gioi (3) dai-nam (3) danh-tuong-su-viet (3) dao-duy-tu (3) hai-chien-truong-sa (3) hung-dao-vuong (3) huyen-tran-cong-chua (3) lịch sử việt nam qua các thời kỳ (3) nam-bac-trieu (3) vuong-quoc-co (3) xiem-la (3) chien-tranh-viet-xiem (2) cong-giao (2) dieu-tan (2) hinh-anh-su-viet (2) loa-thanh-ruc-lua (2) 17-2-1979 (1) Chế Thị Ngọc Hân (1) Cách mạng khoa học công nghệ (1) Cách mạng tháng 10 Nga (1) Lịch sử thế giới 1945 - 2000 (1) a-cha (1) am-che (1) binh-ngo-dai-chien (1) chiến tranh cục bộ (1) chua-tien (1) cong-chua-viet-nam (1) dai-viet-co-phong (1) hai-chien-hoang-sa (1) kieu-binh (1) mai-hac-de (1) y-van-hien (1) Đông Kinh Nghĩa Thục (1)