BÀI 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945- 1946) - LỊCH SỬ VIỆT NAM - YÊU SỬ VIỆT - VIETNAMESE HISTORY - HISTORY OF VIETNAM

BÀI 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945- 1946)

Share This

 BÀI 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945- 1946)I/Tình hình nƣớc ta sau cách mạng tháng Tám:

-  Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, có hơn 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch và tay sai, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng. Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, có quân Anh dọn đường cho quân Pháp quay trở lại xâm lược.

-  Các lực lượng phản cách mạng ngóc đầu dậy, chống phá cách mạng.

-  Sản xuất đình đốn, nạn đói mới đe doạ đời sống nhân dân.

-  Ngân sách nhà nước trống rỗng, chưa kiểm soát được Ngân hàng Đông Dương.

-  Hơn 90% dân số bị mù chữ, các tệ nạn hội tràn lan…

*  Nước ta đứng trước tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”.

II/Bƣớc đầu xây dựng chế độ mới:

-  Ngày 6/1/1946, nhân dân đi bầu Quốc hội khoá I với hơn 90% cử tri đi bầu.

-  quan quyền lực cao nhất nước được bầu, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy.

III/Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính:

Diệt giặc đói:

-  Biện pháp trước mắt là tổ chức quyên góp, lập “hũ gạo cứu đói”, tổ chức “ngày đồng tâm”, kêu gọi nhường cơm sẻ áo”.

-  Biện pháp lâu dài đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chia ruông đất cho nông dân.

-  Nạn đói được đẩy lùi. Diệt giặc dốt:

-  Ngày 8/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ, kêu gọi mọi người tham gia phong trào xoá nạn mù chữ. Các trường học sớm được khai giảng.

Giải quyết khó khăn về tài chính:

Kêu gọi nhân dân đóng góp, xây dựng “Quỹ độc lập”, phong trào “Tuần lễ vàng”, phát hành tiền Việt Nam (11/1946).


IV/Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lƣợc:

-  Đêm 22 rạng sáng ngày 23/9/1945, quân Pháp đánh úp trụ sở Uỷ ban nhân dân Nam Bộ (Sài Gòn), mở đầu cuộc xâm lược nước ta lần hai.

-  Nhân dân Nam Bộ anh dũng đánh trả.

-  Nhân dân miền Bắc tích cực chi viện cho miền Nam chiến đấu.

V/Đấu tranh chống quân Tƣởng bọn phản cách mạng:

-  Nhằm hạn chế sự phá hoại của bọn thân Tưởng, ta chủ trương nhân nhượng một số quyền lợi về kinh tế, chính trị: Nhường 70 ghế trong Quốc Hội, một số ghế Bộ Trưởng, cung cấp lương thực, tiêu tiền “quan kim”…

-   Mặt khác, Chính phủ ban hành một số sắc lệnh nhằm trấn áp, trừng trị bọn phản cách mạng.

VI/Hiệp định bộ (6/3/1946) Tạm ƣớc Việt Pháp (14/9/1946):

-  Tưởng Pháp Hiệp ước Hoa- Pháp, bắt tay chống phá cách mạng nước ta.

Ta chủ trương hoà hoãn với Pháp, Hiệp định bộ nhằm đuổi quân Tưởng về nước.

-  Nội dung:

+ Pháp công nhận Việt Nam một quốc gia tự do, chính phủ, nghị viện, quân đội tài chính riêng.

+ Quân Pháp ra miền Bắc thay thế quân Tưởng sẽ rút dần trong 5 năm.

+ Hai bên ngừng bắn, tiếp tục đàm phán.

-  Cuộc đàm phán chính thức Pa-ri thất bại, Chủ tịch Hồ Chí Minh với Pháp bản Tạm ước Việt- Pháp ngày 14/9/1946.

Việc ta Hiệp định bộ Tạm ước Việt- Pháp, đã giúp ta loại được một kẻ thù quân Tưởng, thêm thời gian hoà hoãn để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.

------------------
MỤC LỤC
-----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

yeu-su-viet (361) lich-su-viet-nam-qua-cac-thoi-ky (158) su-viet-hom-nay (95) nha-nguyen (86) danh-nhan-su-viet (84) sach-lich-su (73) su-kien-su-viet (72) facebook (53) sach-su-hien-dai (50) chong-phap (46) nha-hau-le (45) chua-nguyen (38) nha-tran (36) tai-lieu-su-viet (35) bac-thuoc (33) nha-ly (32) nha-tay-son (30) vua-chua-su-viet (29) Danh mục sách lịch sử Việt Nam hay (26) dia-danh-su-viet (22) chua-trinh (21) phim-truyen (21) quang-trung (18) vo-tuong (18) cac-cuoc-noi-chien (16) Cách mạng Việt Nam (13) gia-long (13) nguyen-mong (13) phim-su-viet (13) le-dai-hanh (12) nha-dinh (12) cong-tac-vien (11) dinh-tien-hoang (11) nha-tien-le (11) dien-tich-su-viet (10) sach-luat (10) viet-su-kieu-hung (10) minh-mang (9) nguyen-anh (9) tay-son-that-ho-tuong (9) trinh-nguyen-phan-tranh (9) Chiến tranh thế giới thứ I (8) khoi-nghia-lam-son (8) nha-ho (8) tran-hung-dao (8) hung-vuong (7) ly-thuong-kiet (7) mien-trung (7) ngu-ho-tuong-gia-dinh (7) nha-mac (7) an-duong-vuong (6) chiem-thanh (6) hai-ba-trung (6) ho-quy-ly (6) le-thanh-tong (6) ly-thai-to (6) tieu-thuyet-lich-su (6) le-thai-to (5) mien-bac (5) mien-nam (5) nha-tien-ly (5) cong-giao (4) gac-ma-1988 (4) hai-chien-truong-sa (4) ho-chi-minh (4) le-quy-don (4) mac-dang-dung (4) nha-ngo (4) trung-vuong-she-kings (4) Alexandre-de-Rhodes (3) cham-pa (3) chien-tranh-bien-gioi (3) dai-nam (3) danh-tuong-su-viet (3) dao-duy-tu (3) hinh-anh-su-viet (3) hung-dao-vuong (3) huyen-tran-cong-chua (3) lịch sử việt nam qua các thời kỳ (3) nam-bac-trieu (3) vuong-quoc-co (3) xiem-la (3) chien-tranh-viet-xiem (2) dieu-tan (2) hùng vương (2) loa-thanh-ruc-lua (2) 17-2-1979 (1) Chế Thị Ngọc Hân (1) Cách mạng khoa học công nghệ (1) Cách mạng tháng 10 Nga (1) Lịch sử thế giới 1945 - 2000 (1) a-cha (1) am-che (1) binh-ngo-dai-chien (1) chiến tranh cục bộ (1) chua-tien (1) cong-chua-viet-nam (1) dai-viet-co-phong (1) hai-chien-hoang-sa (1) kieu-binh (1) mai-hac-de (1) y-van-hien (1) Đông Kinh Nghĩa Thục (1)