BÀI 18: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI - LỊCH SỬ VIỆT NAM - YÊU SỬ VIỆT - VIETNAMESE HISTORY - HISTORY OF VIETNAM

 BÀI 18: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜII/Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

-  Ba tổ chức cộng sản ra đời nhưng lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau. Yêu cầu cấp bách phải một đảng thống nhất.

-   Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Cửu Long (Hương Cảng- Trung Quốc) từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930.

-   Nội dung Hội nghị: Tán thành việc thống nhất ba tô chức cộng sản thành lập một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ  tóm tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.

*   Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, được Hội nghị thông qua là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

-   Hội nghị có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng. Thống nhất được ba tổ chức cộng sản thành một đảng thống nhất.

*   Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra đường lối cơ bản cho cách mạng Việt Nam.

II/ Luận cương chính trị (10/1930):

-  Tháng 10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung Ương lâm thời họp tại Hương Cảng (Trung Quốc), thông qua Luận cương chính trị.

- Nội dung của Luận cƣơng chính trị:

+ Khẳng định tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu một cuộc cách mạng sản dân quyền, sau đó bỏ qua thời kỳ TBCN tiến thẳng lên con đường XHCN.

+ Đảng phải coi trọng việc vận động tập hợp lực lượng đa số quần chúng, phải liên lạc mật thiết với sản nhất sản Pháp các dân tộc thuộc địa.

III/Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng:

-  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nước.

-  Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt nam, khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng.

-  Cách mạng Việt Nam từ đây bộ phận của cách mạng thế giới.

Là sự chuẩn bị có tính tất yếu, quyết định những bước phát triển của cách mạng Việt Nam.

------------------
MỤC LỤC
-----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

yeu-su-viet (352) lich-su-viet-nam-qua-cac-thoi-ky (149) su-viet-hom-nay (91) nha-nguyen (85) danh-nhan-su-viet (84) sach-lich-su (72) su-kien-su-viet (71) facebook (53) sach-su-hien-dai (49) chong-phap (47) nha-hau-le (44) chua-nguyen (37) nha-tran (36) tai-lieu-su-viet (35) bac-thuoc (33) nha-ly (31) nha-tay-son (29) vua-chua-su-viet (29) Danh mục sách lịch sử Việt Nam hay (26) dia-danh-su-viet (22) chua-trinh (21) phim-truyen (21) quang-trung (18) vo-tuong (18) cac-cuoc-noi-chien (16) Cách mạng Việt Nam (13) gia-long (13) nguyen-mong (13) phim-su-viet (13) nha-dinh (12) cong-tac-vien (11) dinh-tien-hoang (11) le-dai-hanh (11) nha-tien-le (11) dien-tich-su-viet (10) sach-luat (10) viet-su-kieu-hung (10) minh-mang (9) nguyen-anh (9) tay-son-that-ho-tuong (9) trinh-nguyen-phan-tranh (9) Chiến tranh thế giới thứ I (8) nha-ho (8) tran-hung-dao (8) hung-vuong (7) khoi-nghia-lam-son (7) ly-thuong-kiet (7) mien-trung (7) ngu-ho-tuong-gia-dinh (7) nha-mac (7) an-duong-vuong (6) chiem-thanh (6) hai-ba-trung (6) ho-quy-ly (6) le-thanh-tong (6) ly-thai-to (6) tieu-thuyet-lich-su (6) mien-bac (5) mien-nam (5) nha-tien-ly (5) gac-ma-1988 (4) le-quy-don (4) le-thai-to (4) mac-dang-dung (4) nha-ngo (4) trung-vuong-she-kings (4) Alexandre-de-Rhodes (3) cham-pa (3) chien-tranh-bien-gioi (3) dai-nam (3) danh-tuong-su-viet (3) dao-duy-tu (3) hai-chien-truong-sa (3) hung-dao-vuong (3) huyen-tran-cong-chua (3) lịch sử việt nam qua các thời kỳ (3) nam-bac-trieu (3) vuong-quoc-co (3) xiem-la (3) chien-tranh-viet-xiem (2) cong-giao (2) dieu-tan (2) hinh-anh-su-viet (2) loa-thanh-ruc-lua (2) 17-2-1979 (1) Chế Thị Ngọc Hân (1) Cách mạng khoa học công nghệ (1) Cách mạng tháng 10 Nga (1) Lịch sử thế giới 1945 - 2000 (1) a-cha (1) am-che (1) binh-ngo-dai-chien (1) chiến tranh cục bộ (1) chua-tien (1) cong-chua-viet-nam (1) dai-viet-co-phong (1) hai-chien-hoang-sa (1) kieu-binh (1) mai-hac-de (1) y-van-hien (1) Đông Kinh Nghĩa Thục (1)