BÀI 14. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM. - LỊCH SỬ VIỆT NAM - YÊU SỬ VIỆT - VIETNAMESE HISTORY - HISTORY OF VIETNAM

BÀI 14. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.

Share This

BÀI 14. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.

Lịch sử việt nam, vietnamese history, ho chi minh, vo nguyên giáp general, trần hưng đạo, việt nam sử lược, trần trọng kim, lê thái tổ, nhà trần, gia long, quang trung, lê thánh tông, chiêm thành, thăng long, phan thanh giản, Tứ Phủ Xét Giả, board game

1. Quốc gia Văn Lang - Âu Lạc

* Quá trình hình thành Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

- Kinh tế:

+ Cư dân biết sử dụng công cụ đồng thau và bắt đầu có công cụ sắt.

+ Nền nông nghiệp trồng lúa nước phát triển (biết dùng cày, sức kéo trâu bò), có sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp.

- Xã hội:

+ Có sự phân hoá giàu nghèo.

+ Công xã thị tộc tan rã, công xã nông thôn với các gia đình nhỏ theo chế độ phụ hệ ra đời.

+ Công tác trị thuỷ phục vụ nông nghiệp và chống ngoại xâm cũng được đặt ra.

Sự ra đời của Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc.

* Tổ chức Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc (còn rất đơn giản, sơ khai)

- Nhà nước Âu Lạc được mở rộng hơn về lãnh thổ so với Nhà nước Văn Lang, có vũ khí, quân đội mạnh,  thành Cổ Loa kiên cố...(Nhờ đó, chống ngoại xâm thắng lợi).

* Xã hội Văn Lang - Âu Lạc: Gồm vua, quý tộc, dân tự do, nô tì.

* Đời sống vật chất và tinh thần:

- Ăn gạo nếp, gạo tẻ, khoai, sắn, ở nhà sàn, có tục nhuộm răng đen, ăn trầu. Nữ mặc áo, váy, nam đóng khố.

- Tín ngưỡng: sùng bái tự nhiên, thờ cúng tổ tiên, các anh hùng có công với nước, với làng.

2. Quốc gia cổ Chămpa.

- Hình thành trên cơ sở của văn hoá Sa Huỳnh (đồng bằng ven biển miền Trung và Nam Trung Bộ ngày nay).

- Cuối thế kỉ II, cuộc khởi nghĩa do Khu Liên lãnh đạo giành thắng lợi, lập ra nước Lâm Ấp và sau đổi thành Cham-pa.

- Cham-pa theo chế độ quân chủ, vua nắm mọi quyền hành về chính trị, kinh tế, tôn giáo.

* Hoạt động kinh tế

- Chủ yếu là nông nghiệp trồng lúa, sử dụng công cụ bằng sắt và sức kéo của trâu bò.

- Phát triển nghề thủ công và khai thác lâm thổ sản. Nhiều công trình xây dựng đạt ở trình độ cao như các tháp Chăm.

*  Văn hoá - xã hội

- Ở nhà sàn, có tục ăn trầu, thờ cúng tổ tiên và hoả táng người chết.

- Từ thế kỉ IV, có chữ viết riêng (từ chữ phạn). Tôn giáo của người Chăm là Hin-đu và Phật giáo.

- Xã hội gồm tầng lớp quý tộc, dân tự do, nông dân lệ thuộc và nô lệ.

- Từ cuối thế kỉ XV, Cham-pa suy thoái và trở thành một bộ phận của lãnh thổ, cư dân và văn hoá VN.

3. Quốc gia cổ Phù Nam.

- Ra đời khoảng thế kỉ I trên cơ sở của nền văn hoá Óc Eo (An Giang), phát triển nhất trong các thế kỉ III - V.

* Về kinh tế: chủ yếu là sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước, ngoài ra còn làm nghề thủ công, buôn bán.

* Về văn hoá – xã hội:

- Ở nhà sàn, mặc áo chui đầu, xăm mình, xoã tóc.

- Nghệ thuật ca múa nhạc khá phát triển.

- Tôn giáo: đạo Phật và đạo Hin- đu. Tục chôn người chết có thuỷ táng, hoả táng, thổ táng.

- Xã hội: gồm các tầng lớp quý tộc, bình dân và nô lệ.

- Từ cuối thế kỉ VI, Phù Nam suy yếu, bị Chân Lạp thôn tính..

---------------

MỤC LỤC

-------------

BÀI 1. SỰ XUẤT HIỆN LOÀI NGƯỜI VÀ BẦY NGƯỜI NGUYÊN THỦY.

Bài 2. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

BÀI 3. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 

BÀI 4. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY HI LẠP VÀ RÔ MA

Bài 5 . TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN 

Bài 6 . CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ

Bài 7 . SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ CỦA ẤN ĐỘ

BÀI 8. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC ĐÔNG NAM Á.

BÀI 9. VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO

BÀI 10 - THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU (Từ thế kỷ V thế kỷ XIV)

BÀI 11. TÂY ÂU HẬU KÌ TRUNG ĐẠI

BÀI 12. ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY,  CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

BÀI 13. VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THỦY

BÀI 14. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.

BÀI 15 + 16. THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC  (TỪ THẾ KỶ I ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ X)

BÀI 17. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA  NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN (TỪ THẾ KỶ X ĐẾN THẾ KỶ XV).

BÀI 18. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ  TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV

BÀI 19. NHỮNG CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG NGOẠI XÂM Ở CÁC THẾ KỶ X - XV

BÀI 20. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC  TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV

BÀI 21. NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN  TRONG CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII

BÀI 22. TÌNH HÌNH KINH TẾ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII

BÀI 23. PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII

BÀI 24. TÌNH HÌNH VĂN HÓA Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII

BÀI 25. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX)

BÀI 26. TÌNH HÌNH XÃ HỘI Ở NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX VÀ  CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN.

BÀI 27. QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC.

BÀI 28. TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC  CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN

YÊU SỬ VIỆT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

yeu-su-viet (361) lich-su-viet-nam-qua-cac-thoi-ky (158) su-viet-hom-nay (95) nha-nguyen (86) danh-nhan-su-viet (84) sach-lich-su (73) su-kien-su-viet (72) facebook (53) sach-su-hien-dai (50) chong-phap (46) nha-hau-le (45) chua-nguyen (38) nha-tran (36) tai-lieu-su-viet (35) bac-thuoc (33) nha-ly (32) nha-tay-son (30) vua-chua-su-viet (29) Danh mục sách lịch sử Việt Nam hay (26) dia-danh-su-viet (22) chua-trinh (21) phim-truyen (21) quang-trung (18) vo-tuong (18) cac-cuoc-noi-chien (16) Cách mạng Việt Nam (13) gia-long (13) nguyen-mong (13) phim-su-viet (13) le-dai-hanh (12) nha-dinh (12) cong-tac-vien (11) dinh-tien-hoang (11) nha-tien-le (11) dien-tich-su-viet (10) sach-luat (10) viet-su-kieu-hung (10) minh-mang (9) nguyen-anh (9) tay-son-that-ho-tuong (9) trinh-nguyen-phan-tranh (9) Chiến tranh thế giới thứ I (8) khoi-nghia-lam-son (8) nha-ho (8) tran-hung-dao (8) hung-vuong (7) ly-thuong-kiet (7) mien-trung (7) ngu-ho-tuong-gia-dinh (7) nha-mac (7) an-duong-vuong (6) chiem-thanh (6) hai-ba-trung (6) ho-quy-ly (6) le-thanh-tong (6) ly-thai-to (6) tieu-thuyet-lich-su (6) le-thai-to (5) mien-bac (5) mien-nam (5) nha-tien-ly (5) cong-giao (4) gac-ma-1988 (4) hai-chien-truong-sa (4) ho-chi-minh (4) le-quy-don (4) mac-dang-dung (4) nha-ngo (4) trung-vuong-she-kings (4) Alexandre-de-Rhodes (3) cham-pa (3) chien-tranh-bien-gioi (3) dai-nam (3) danh-tuong-su-viet (3) dao-duy-tu (3) hinh-anh-su-viet (3) hung-dao-vuong (3) huyen-tran-cong-chua (3) lịch sử việt nam qua các thời kỳ (3) nam-bac-trieu (3) vuong-quoc-co (3) xiem-la (3) chien-tranh-viet-xiem (2) dieu-tan (2) hùng vương (2) loa-thanh-ruc-lua (2) 17-2-1979 (1) Chế Thị Ngọc Hân (1) Cách mạng khoa học công nghệ (1) Cách mạng tháng 10 Nga (1) Lịch sử thế giới 1945 - 2000 (1) a-cha (1) am-che (1) binh-ngo-dai-chien (1) chiến tranh cục bộ (1) chua-tien (1) cong-chua-viet-nam (1) dai-viet-co-phong (1) hai-chien-hoang-sa (1) kieu-binh (1) mai-hac-de (1) y-van-hien (1) Đông Kinh Nghĩa Thục (1)